Tag: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

Speak Up Speak Out ‘เสียงของคุณ’ คืนชีวิต-อนาคตให้เหยื่อถูกข่มขืนได้

“ในประเทศไทย กว่า 80% ของผู้กระทำผิดกรณีข่มขืนยังคงลอยนวล เพราะไม่มีการแจ้งความ” สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  TIJ (Thailand Institute of Justice)  เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงอยากที่จะเชิญชวนให้ทุกคนเป็นหนึ่งในพลังเสียง ที่สามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น เพื่อสังคม และชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน เพียงแค่คุณออกมา Speak Up Speak Outhttps://www.youtube.com/watch?v=bZm5Tzw5vAkเพราะยังมีปัญหากรณีข่มขืนอีกมากมายที่ผู้กระทำผิดไม่ได้ถูกดำเนินคดีนอก จากนี้เมื่อผู้หญิง ผู้ชาย...
- Advertorial -