Tag: สถาบันบำราศนราดูร

“ไดกิ้น” ผนึกพันธมิตรร่วมสร้างห้องความดันลบ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 มอบให้ “สถาบันบำราศนราดูร” เพิ่มความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ [PR]

พันธมิตร 4 บริษัท พีเซค-ผาตูบ-ไดกิ้น-น่ำเชียงหลี และสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย รวมพลังจิตอาสาสร้างห้องผู้ป่วยรวม ระบบปรับอากาศความดันลบ ขนาด 4 เตียง ให้ “สถาบันบำราศนราดูร” รองรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และโรคติดต่อทางเดินหายใจ ลดความเสี่ยงผู้ป่วยรายอื่น พร้อมเพิ่มความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 “ห้องความดันลบ” (Negative Pressure Room) ที่ใช้สำหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วยรายอื่นๆ ในโรงพยาบาล...

ร้านอาหารมากุโระ จัดทำโครงการจิตอาสามอบอาหารกล่องส่งฟรี เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันบำราศนราดูร [PR]

จักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารร้านอาหารญี่ปุ่น “มากุโระ” จัดทำโครงการจิตอาสาทำอาหารกล่องส่งฟรี ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์พร้อมตระหนักถึงความลำบากในการทำหน้าที่อย่างหนักของทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ของ “สถาบันบำราศนราดูร”โดยมี สมถวิล อัมพรอารีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ สถานบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันบำราศนราดูร ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เตรียมแผนงานและมาตรการรับมือการวิกฤตการณ์ครั้งนี้...

ไทยเบฟฯ มาแล้ว บริจาค “แอลกอฮอล์” ให้ “บำราศนราดูร” ใช้ได้นาน 5 เดือน

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ พร้อมขอบคุณ ไทยเบฟ ที่เห็นถึงความสำคัญ ร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกันจากการที่ภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ...
- Advertorial -