Tag: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 ผู้ประกอบการไทย คว้า Bai Po Business Awards ครั้งที่ 15 พร้อมเผยเคล็ดลับทำธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น [PR]

5 ผู้ประกอบการไทยคว้าสุดยอดเอสเอ็มอี Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 15 พร้อมเผย เคล็ดลับการทำธุรกิจให้อยู่รอดในยุคดิสรัปชั่นผ่านเสวนา “The Power of Never Giving Up” ด้วยพลังแห่งการ ไม่ยอมแพ้ ปั้นธุรกิจเพื่อแก้ปัญหา pain point ของลูกค้า...

เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดเวที SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020...

เอสซีจี และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ผนึกกำลังจัด “SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020” เปิดเวทีการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีนี้ไม่ได้จำกัดผู้สมัครเฉพาะนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสถาบันที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ...

เปิดมิติใหม่แห่งผู้นำยุคดิจิทัล“ศศินทร์” จับมือกับสถาบันท็อปเท็นของโลก ปั้นหลักสูตร “Senior Executive Program (SEP-33)” [PR]

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร “Senior Executive Program” หรือ SEP-33 โดย ผศ. ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ดูแลหลักสูตร รวมสุดยอดวิทยากรจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก อาทิ...

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นสร้างให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนแบบครบวงจรแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน และการลงทุน ให้กับกลุ่มนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของศศินทร์นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวร้าน...
- Advertorial -