Tag: สตาร์ทอัพ

The Future Banking ศึกชี้ชะตา KBank-SCB  รบครั้งนี้พี่ต้องชนะ(ใจลูกค้า)

ดิจิตอลเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มิหน่ำซ้ำกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้แล้ว  ธุรกิจการเงินก็ได้รับผลกระทบ จึงต้องรุดหน้าให้ก้าวนำลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าและยังอยู่ในใจลูกค้าตลอดไป BrandBuffet.in.th มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์  อธิบายถึงทิศทางองค์กรและการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีและดิจิตอล เพื่อก้าวไปสู่ The Future Banking หรือ ธนาคารแห่งโลกอนาคต ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรKBank  ศึกแห่งอนาคต (The Future Banking)บัณฑูร ล่ำซ่ำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย(KBank) หรือรู้จักกันในนาม...