Tag: สก๊อตซ์ เทป

เผย 5 เรื่องของ 3เอ็ม ประเทศไทย ในโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งความผูกพัน

ชื่อเสียงของแบรนด์  3 เอ็ม (3M) คุ้นเคยใกล้ชิดกับคนไทยมานาน เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้ แต่ถ้าถามลงไปในรายละเอียดว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร คำตอบที่ได้คงจะที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น กระดาษโน้ตมีกาว โพสต์-อิท® เทปและกาว กรรไกร อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่รอบๆ ตัวที่เราที่ใช้กันในปัจจุบัน และในปีนี้ เพื่อฉลอง 50 ปีของ 3เอ็ม ประเทศไทย BrandBuffet ขอนำเสนอเรื่องราวของ...
- Advertorial -