Tag: สกลนคร

คัมภีร์เจาะเมืองรอง ชวนแบรนด์ไปรู้จักและเข้าใจ “Connected Consumer” ที่มีสไตล์ไม่ต่างจากคนกรุง

หากเอ่ยถึง "เมืองรอง" หนึ่งในข้อมูลที่พบบนโลกอินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับต้น ๆ คือเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวที่ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศหันมาเที่ยวเมืองรองกันให้มากขึ้น ทั้งเพื่อกระจายรายได้ และเพื่อลดปัญหาความพลุกพล่านของผู้คนที่มักไปกระจุกตัวกันตามหัวเมืองใหญ่ในช่วงเทศกาลอย่างไรก็ดี เมืองรองไม่ได้เป็นแค่ที่ผ่องถ่ายนักท่องเที่ยวจากหัวเมืองใหญ่เท่านั้น เพราะในหลาย ๆ จังหวัด ที่ถูกจัดให้เป็นหัวเมืองรอง ก็มีความโดดเด่นด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเมืองกรุงซ่อนอยู่เช่นกัน และภาพเหล่านั้นได้ถูกสะท้อนออกมาผ่านงานวิจัยชื่อ "Hunt 2019" ที่ Mindshare เอเจนซี่ด้านการสื่อสารและการตลาดลงพื้นที่ทำการวิจัยในเชิงคุณภาพ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภค 4 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ ลำปาง...

‘สภาเอสเอ็มอี’ ประเดิมโครงการ SMEs Smart Province ดันแบรนด์ ‘สกลนคร’ ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน [PR]

ตามที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ประกาศจัดตั้งโครงการ SMEs Smart Province เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการระดับจังหวัด และพัฒนาสินค้าเด่นสร้างเป็น Brand Province โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าระบบ 500,000 รายใน 5 ปี เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า  ได้เดินหน้าโครงการ SMEs Smart Province ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครขึ้นมาเป็นประเดิม โดยให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงนิทรรศการสินค้าภายใต้ชื่อ “งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2562” และร่วมประชุมสรุประดมความคิดเห็นและชี้ช่องทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีการยกฐานะเป็นแบรนด์ระดับจังหวัดต่อไปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่จัดแสดงภายในงานมีหลากหลาย ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมและพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่...
- Advertorial -