Tag: ศ.ศ.ป.

“SACICT” เดินหน้าสืบสานพระราชณิธาน ส่งเสริม “คุณค่าความเป็นไทย” จัด “กิจกรรมเสวนาและประชุมวิชาการด้านศิลปหัตถกรรม” วิทยากรคนดังตบเท้าร่วมเสวนาคับคั่ง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) เดินหน้าส่งเสริม “คุณค่าความเป็นไทย” อนุรักษ์สืบสานพระราชปณิธานงานด้านศิลปาชีพจัด “กิจกรรมเสวนาและประชุมวิชาการด้านศิลปหัตถกรรม” (Art and Craft Forum/Symposium 2020) ภายใต้ 3 หัวข้อ “รากแห่งวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมแห่ง ASEAN” “ความเชื่อและศรัทธา-จักรวาลวิทยาตามคติพุทธศาสนาในงานศิลปหัตถกรรมอาเซียน” และ “Beyond Limitations...

“ศ.ศ.ป.” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัด “SACICT Mobile Gallery 2020” [PR]

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 63 โดยจัด “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”  นิทรรศการฉบับย่อของ SACICT ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย  เส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...