Tag: ศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป กรุงเทพฯ

หัวเว่ยเรียกแขก เปิดยุทธศาสตร์ Embrace Digital Life ประกาศหาคนรู้ใจร่วมเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand 4.0

ยืนยันหนักแน่นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Key Market ที่ หัวเว่ย ให้ความสำคัญลำดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่ง ดังนั้น นอกจากเรื่องของการทำตลาด และการค้าการขายแล้ว หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันและยกระดับระบบนิเวศทางธุรกิจในไทยให้เติบโตและแข็งแกร่ง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วยการเปิดศูนย์หัวเว่ย โอเพ่นแล็ป กรุงเทพฯ (Huawei Open Lap Bangkok) ภายใต้งบลงทุน 15...
- Advertorial -