Tag: ศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินสมทบทุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 [PR]

นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และ ศุภารี จายะภูมิ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนขององค์กร ผู้แทน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรายได้จากการจำหน่ายเซ็ทป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม...
- Advertorial -