Tag: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

แม็คโคร เซ็น MOU สภากาชาดไทย อาสาเป็น ‘หน่วยรับบริจาคโลหิตชุมชน’ 100 สาขา ตั้งเป้า  3 ล้าน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญ ในการเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ แม็คโครกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ หวังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใจบุญ  ตุนเลือดสำรอง ตั้งเป้า 3 ล้าน ซี.ซี. ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร...
- Advertorial -