Tag: ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

W9 Wellness แนะตรวจสุขภาพประจำปี ควบโปรแกรมตรวจเชิง Wellness ชี้เทรนด์ใหม่ขานรับเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้สูงวัย [PR]

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า เผยการตรวจสุขภาพประจำปีขั้นพื้นฐานจำเป็นต่อทุกช่วงอายุ โดยมีรูปแบบประเมินสภาวะสุขภาพแต่ละช่วงวัยที่ต่างกัน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเกิดโรคในอนาคต พร้อมสามารถวิเคราะห์วางแผนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมท่ามกลางมลภาวะ และการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน แนะตรวจสุขภาพองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปีควบคู่โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อ Wellness ใน 6 ด้านตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยชะลอวัย พร้อมเสริมให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้อายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ในแบบฉบับชีวิตที่ดีที่สุดในแบบของแต่ละบุคคล...

W9 ชี้เมกะเทรนด์สุขภาพ Wellness เรื่องใกล้ตัว ลงทุนเพื่อผลกำไรความมั่งคั่งระยะยาว [PR]

ปัจจุบัน Mega Trends นับเป็นหนึ่งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ ด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม สำหรับเทรนด์ที่คนทั่วโลกต่างกำลังให้ความสนใจ คงหนี้ไม่พ้น เมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ นับเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และไม่มีขาดทุน แถมยังได้กำไรในระยะยาว ส่งผลให้สุขภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง โดยมูลค่าตลาดสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยทางสภาพแวดล้อม อาทิ ด้านประชากรโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...
- Advertorial -