Tag: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

“D LAND” รวมพลังปันสุขให้น้องๆเยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ [PR]

“การให้” หรือ “การแบ่งปัน” ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับคือ ความดีใจและยินดีที่ได้รับ ในขณะที่ความสุขของผู้ให้คือ รอยยิ้มจากหัวใจของผู้รับ ความอิ่มเอมใจและสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับผู้รับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และ โซนภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข...