Tag: ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม

The Emporium_The Mall Group

“Emporium” เตรียมรีโนเวทใหญ่ ชูแนวคิด “New Retail” สร้างประสบการณ์ช้อป Seamless คาดเสร็จปี 2021

พัฒนาการของ “ศูนย์การค้า” ในยุคดิจิทัล กำลังมาในทิศทาง “New Retail” นั่นคือ ให้ความสำคัญกับ “Lifestyle Centric” นำมาออกแบบประสบการณ์การช้อป และการใช้ชีวิตแบบ “Seamless”- Seamless เชิงกายภาพ คือ การดีไซน์พื้นที่ภายในโครงการให้เชื่อมต่อถึงกันหมด และออกแบบ Customer Journey นับตั้งแต่เดินเข้ามาในศูนย์การค้า และการจัดวางร้านค้า – สินค้าต่างๆ...

ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้า

ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าที่ปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนด โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยร้านค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือยืนยันการเข้าทำการในช่วงเวลาปิดศูนย์การค้า ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าที่ร้านค้าประสานงานเป็นประจำ ผ่านศูนย์ข้อมูลสำหรับร้านค้าผ่านทางไลน์ แอพพลิเคชั่นตามที่มีประกาศของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึง...
- Advertorial -