Tag: ศิริราช

เปิดตัว “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” อีกหนึ่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน [PR]

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” เป็นส่วนหนึ่งขอศิริราช เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลและเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมถึงการเรียนการสอน และการฝึกอบรม  โอกาสนี้ชวนคนไทยสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกส่วนขยาย  (ระยะที่ 2) ด้วยภาพยนตร์ชุด “ต้นกล้าศิริราช” โดยมี ผศ. ร.อ.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลรศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และรศ.นพ.นริศกิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแถลงข่าว...

กสิกรไทยส่งกองทัพ “ซานต้าปิ๊บจัง” ระดมทุนผ่าน QR Code มอบให้ รพ.ศิริราช

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข ด้วยการส่งกองทัพแมวหมู่ “ซานต้าปิ๊บจัง” สร้างสีสัน พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วม “ปิ๊บ” ใน ปิ๊บติวัล “เทศกาลปิ๊บความสุข จุกรอยยิ้ม” อีกหนึ่งความสุขที่จะทำให้ทุกคนสุขกับการได้เป็น “ผู้ให้”  ช่วยกันระดมทุนเข้าบัญชี “เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” ง่ายๆ ด้วย QR Code ผ่าน...
- Advertorial - ADFEST 2020