Tag: วีแกน

RBF บริษัทสัญชาติไทย 100% ที่จะเพิ่มสีสันให้ชาว Vegan ทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมอาหาร

ต้องยอมรับว่าเทรนด์สุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทรนด์รับประทานมังสวิรัติแนวใหม่ “วีแกน” (Vegan) ที่เป็นกลุ่มไม่บริโภคอาหารที่มาจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ นม ไข่ เนย ชีส น้ำผึ้ง เป็นต้น  เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาโดยกลุ่มคนที่ทำให้เป็นกระแสหลัก คือ คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 15-34 ปีในปี 2017 - 2018 มีประชากรชาววีแกนในประเทศไทยถึง...
- Advertorial -