Tag: วีร่าเฟิร์ม

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เอกชนในไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง วีร่าเฟิร์ม การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 SAM [PR]

บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ มอบประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1  โดย ก.ล.ต. นับเป็นองค์กรแห่งแรกของอาเซียนที่ได้รับการรับรองนี้นอกจากนี้ บีเอสเอยังมอบประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) แก่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัทองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 เช่นกันวีร่าเฟิร์ม (Verafirm) รับรองแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต....