Tag: วีดีโอ ออนไลน์

15 FACT ต้องรู้ Video Marketing ในปี 2017

ทุกวันนี้เราคงได้ยินเรื่อง Video Marketing กันบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง "วีดีโอออนไลน์" จะมาเป็นสื่อสำคัญ เพราะผู้คนต่างเริ่มเสพหรือใช้เวลาบ่อยขึ้นกับสื่อวีดีโอ  HighQ บริษัท cloud software ชื่อดังจากต่างประเทศ ได้จัดทำ Infographic ที่สรุปสถิติการเติบโตของสื่อวีดีโอในปี 2016 ที่น่าสนใจ และเป็นข้อมูลชี้นำกระแสวีดีโอ ไปยังปี 2017 1.ภายในสิ้นปี 2017 สื่อวีดีโอ จะเป็นสื่อที่ดึง Traffic เข้าสื่อเว็บมากถึง...
- Advertorial -