Tag: วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่

สกว. เปิดโครงการประลองไอเดียสร้างสรรค์สังคม ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างพลังองค์ความรู้สู่สังคม ด้วยไอเดียพร้อมเสิร์ฟ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เปิดโครงการประลองไอเดียสร้างสรรค์สังคม ‘วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่’ เฟ้นหาที่สุดของเยาวชนนักสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก ย่อยงานวิจัยคุณภาพของ สกว. ในด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคประเทศไทย ให้ใช้ง่าย เข้าใจง่าย เพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในวงกว้าง พร้อมมุ่งพัฒนานักวิจัย และต่อยอดผลงานการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://transform.trf.or.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559รูปจากซ้าย: นายณภัทร โชคจินดาชัย นักแสดง และพิธีกรมากความสามารถ นายแพทย์ชัชพล       ...