Tag: วิกฤตไวรัส COVID-19

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมสมทบทุนจัดตั้งโรงทาน บรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์ ช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19 [PR]

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยร่วมสมทบทุนโรงทานตามวัดต่าง ๆ ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายผ่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระสงฆ์-สามเณรที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ณ โรงทานวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ในโครงการโรงทานพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์...
- Advertorial -