Tag: วารสาร Nutritional Neuroscience

วิจัยใหม่เผยการดื่ม “ซุปไก่สกัด” ทุกวันช่วยเพิ่มความสามารถด้านการ “จดจำ” ของสมองได้

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวและกระแสต่างๆฉงนสงสัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ "ซุปไก่สกัด" ล่าสุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ตีพิมพ์ผลการศึกษาแบบ Meta-analysis ชิ้นใหม่ เกี่ยวกับการบริโภค ซุปไก่สกัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ในวารสารวิชาการ ‘Nutritional Neuroscience‘ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การดื่มซุปไก่สกัดทุกวัน ช่วยพัฒนาความจำเพื่อใช้ในการทำงาน (Working Memory) และเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเข้าใจ นักวิจัยยังชี้ว่า การดื่มซุปไก่สกัดยังช่วยป้องกันปัญหาความจำถดถอยในผู้สูงอายุอีกด้วยดร. จุง อึน คิม นักวิจัย และอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร...
- Advertorial -