Tag: วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL

“ซีพี ออลล์” เปิดงานใหญ่ “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” เสริมทุนการศึกษา สร้างอาชีพ สนับสนุน SME...

ซีพี ออลล์ คิกออฟงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” เปิดพื้นที่ชั้น 2 อาคารบี ภายในศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เพื่อมอบหลากหลายโอกาสทั้งด้านธุรกิจ อาชีพ และการศึกษา ให้กับคนไทยทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งการสัมมนา เสริมความรู้ด้านการค้าขาย และการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญและ...

ซีพี ออลล์ จัดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” เปิดตลาดนัดแห่งโอกาสด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” พร้อมช้อปปิ้งสินค้า SME...

ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ตามปณิธานขององค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” มอบโอกาสสำคัญด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น เปิดโอกาสให้ SME และเกษตรกรที่ต้องการขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ / 24 Shopping นักเรียนที่สนใจมาขอทุนการศึกษา หรือสมัครเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผู้ที่สนใจ มาสมัครทำงานกับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรับงาน...