Tag: วรรณิภา ภักดีบุตร

OSP CEO 2021

“โอสถสภา” ปรับโครงสร้างบริหาร ดัน “วรรณิภา ภักดีบุตร” นั่ง CEO

"โอสถสภา" ธุรกิจอุปโภคบริโภคอายุ 130 ปีของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารใหม่ใน 3 ตำแหน่งสำคัญ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดังนี้1. แต่งตั้งคุณธนา ไชยประสิทธิ์ เป็น รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และให้สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งรักษาการ Chief Executive Officer 2. แต่งตั้งคุณวรรณิภา ภักดีบุตร เป็น Chief...

ฟื้นตำนาน 128 ปี ร้านขายยา​ ‘กิเลน เต๊ก เฮง หยู’ และการหวนกลับสู่รากเหง้าและตัวตนเดิมของ ‘โอสถสภา’

ใช้ฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เปิดพิพิธภัณฑ์ กิเลน เต๊ก เฮง หยู เพื่อย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของ บริษัท โอสถสภา จำกัด​ (มหาชน)​​ กับเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 128 ปี ของธุรกิจครอบครัวที่เกิดมาจากร้านขายยาเล็กๆ แถวสำเพ็งก่อนจะส่งต่อธุรกิจเรื่อยมาจนถึงทายาทในรุ่นที่ 4 และกลายมาเป็นบริษัทมหาชนผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ สำหรับพิพิธภัณฑ์ร้านขายยา “กิเลน เต๊ก เฮง หยู” ต้ังอยู่ที่ล้ง 1919 จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคลังความรู้แห่งศาสตร์ยาสมุนไพรไทย-จีน​​...

“วรรณิภา ภักดีบุตร” บิ๊กยูนิลีเวอร์ ก้าวสู่ตำแหน่ง President ที่ “โอสถสภาฯ”

โอสถสภาได้ประกาศแต่งตั้ง วรรณิภา ภักดีบุตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงระดับ Big Move ของวงการ FMCG ไทยอย่างยิ่ง เมื่อผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์ ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่องค์กรไทย โดยทางโอสถสภาฯ มุ่งหวังว่าการมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ วรรณิภาพในครั้งนี้ วรรณิภา ภักดีบุตร จะเป็นผู้นำทีมบริหาร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของโอสถสภา...
- Advertorial -