Tag: ลิลูน่า

LILUNA แอปพลิเคชั่นใหม่จากสตาร์ทอัพไทย ‘หาเพื่อนแชร์ค่าเดินทาง’

Application " LILUNA ลิลูน่า " จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนหลายล้านคน ทุกวันนี้มีคนใช้รถสาธารณะเฉพาะในกรุงเทพประมาณ 630,000 คน และมีรถจดทะเบียนส่วนบุคคลเกือบ 4 ล้านคันในกรุงเทพ มีคนจำนวนมากที่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางและถ้าเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่ารถแต่ละคันบนท้องถนนจะมีที่นั่งว่างเหลืออยู่ โดยเฉลี่ยรถส่วนตัวจะมีคนนั่งอยู่ที่ 2 คนและจะเหลือที่นั่งว่างเฉลี่ยอยู่ 2 ที่การขับรถส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายที่สูง ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ไหนจะค่าบำรุงรักษารถอีก ที่นั่งว่างที่เหลือ สามารถช่วยเราประหยัดได้ แค่เราแบ่งให้คนที่ไปทางเดียวกัน...
- Advertorial -