Tag: ลานจอดรถอัจฉริยะ

AIS จับมือ มข. เดินหน้าสร้างต้นแบบ นวัตกรรม IoT ที่ใช้งานได้จริงขดระบบลานจอดรถอัจฉริยะ ภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนเมืองขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้ [PR]

เอไอเอส จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี IoT บนเครือข่ายอัจฉริยะ NB-IoT เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการคมนาคม  ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ล่าสุดร่วมกันเปิดตัวระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (KKU Smart Parking System) พร้อมให้บริการกับคณะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตอกย้ำความสำเร็จจากการร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถใช้งานได้จริงโดยที่ผ่านมา เอไอเอส และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการ...
- Advertorial -