Tag: ละครไทยบุกเกาหลี

ช่อง 3 จับมือ เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย สร้างประวัติศาสตร์นำละครไทยฉายเกาหลีครั้งแรกของวงการ [PR]

นับเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์วงการละครที่ละครของประเทศไทยจะได้มีโอกาสออกอากาศบนสถานีโทรทัศน์ของเกาหลี ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ผลิตรายการบันเทิงมากมายหลากหลายเพื่อผู้ชมในประเทศและเพื่อส่งออกฉายจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปโลก ที่ผ่านมาประเทศเกาหลีจึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องนำเข้ารายการโทรทัศน์ของต่างประเทศ เพราะรายการที่ผลิตที่เกาหลีก็มีปริมาณและคุณภาพที่ดีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็มีเพียงซีรีส์ของประเทศจีนไม่กี่เรื่องที่ได้มีโอกาสฉายที่เกาหลี แต่จากนี้ไปละครจากช่อง 3 จะเป็นซีรีส์ต่างชาติ ประเทศที่ 2 ของเอเชีย ที่สามารถเข้าไปทำตลาดยังประเทศเกาหลี  ด้วยการทำงานร่วมกันของ 2 บริษัท ผู้จัดจำหน่ายคอนเทนต์ยักษ์ใหญ่ในเอเชีย ได้แก่ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย (ประเทศไทย) และ TRA Media (ประเทศเกาหลี) ทำให้เกิดข้อตกลงซื้อละครจากช่อง 3 หลายเรื่อง เพื่อนำไปออกอากาศบนสถานี TVA PLUS และ SMILE PLUS ซึ่งออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเกาหลี โดยในขั้นต้นนั้นได้ตกลงซื้อละครไปทั้งหมด 8 เรื่อง ทั้งสองช่องเป็นช่องเคเบิลทีวีของประเทศเกาหลีที่ออกอากาศทั่วประเทศ มีเรตติ้งอยู่ที่อันดับต้น ๆ จากทั้งหมด 252 ช่อง ของทั้งประเทศ...
- Advertorial - ADFEST 2020