Tag: ลดอัตราดอกเบี้ย

Animal Crossing หั่นดอกเบี้ย ตัวการทำ Nintendo เผชิญดราม่า

ไม่ใช่แค่ในโลกจริง แต่โลกเสมือนจริงอย่าง "Animal Crossing : New Horizons" เกมสุดฮิตของ Nintendo ในช่วงกักตัว ก็มีการหั่นอัตราดอกเบี้ย โดยลดลงจาก 0.5% เหลือ 0.05% กันแล้วสำหรับผู้ประกาศการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ใช่ใคร หากเป็น Bank of Nook ที่ส่งจดหมายถึงผู้เล่นในเกมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในเกมครั้งนี้ทำให้เกิดดราม่าตามมา เนื่องจากผู้เล่นบางส่วนรู้สึกว่ารายได้จากดอกเบี้ยที่ตนเองเคยมีนั้นหายไป ขณะที่ผู้เล่นอีกส่วนหนึ่งมองว่า...
- Advertorial -