Tag: รู้ทันเล่ห์กล ส่งของต้องห้าม 4.0

แกร็บ ผนึก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรม “รู้ทันเล่ห์กล ส่งของต้องห้าม 4.0” เสริมทักษะแกร็บไบค์ เฝ้าระวังยาเสพติด-สิ่งผิดกฎหมาย เพื่อร่วมสร้างสังคมปลอดภัย [PR]

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการอบรมในหัวข้อ “รู้ทันเล่ห์กล ส่งของต้องห้าม 4.0” ให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บไบค์กว่า 200 คน โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาทักษะในการสังเกตและเฝ้าระวังพัสดุภัณฑ์ต้องสงสัย ตลอดจนการรับมือกับมิจฉาชีพเพื่อป้องกันตัวเองจากการขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมีพันตำรวจเอกเนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษพันตำรวจเอก เนติ วงษ์กุหลาบ ผู้กำกับการ...
- Advertorial -