Tag: รีฟิล ฟีเวอร์

ถอดรหัส Brand Advocacy “บาร์บีคิว พลาซ่า” รักมากจนบอกต่อด้วยตัวเอง สเต็ปในฝันของนักการตลาด

ตามตำราการตลาด ที่แบ่ง Customer Journey ออกเป็น 5 สเต็ป ไล่เรียงตั้งแต่ 1. Awareness(สร้างการรับรู้) 2. Consideration (ทำให้ลูกค้าพิจารณา) 3. Purchase (ตัดสินใจซื้อ) 4. Retention (เก็บรักษา) 5. Advocate (ทำให้ลูกค้าบอกต่อ) ซึ่งการที่ลูกค้าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับแบรนด์เพื่อนำเสนอเรื่องราวดีๆ เป็นสิ่งที่นักการตลาดปรารถนา เพราะว่าการบอกต่อโดยเพื่อนหรือว่าคนรู้จักด้วยกันเอง...
- Advertorial -