Tag: ริท คาร์ตัน

คิง เพาเวอร์ไม่เอาแล้วชื่อ “มหานคร” เปลี่ยนใหม่เป็น “King Power Mahanakhon”

หลังจากที่กลุ่มคิง เพาเวอร์ เข้าซื้อกิจการบางส่วนของโครงการมหานคร  ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) หรือ PACE  ที่ประกอบด้วยโรงแรม จุดชมวิว Observation Deck   ร้านค้าปลีกบริเวณพื้นที่รีเทล 4 ชั้น  อาคารรีเทลมหานครคิวป์  รวมถึงที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม  คิดเป็นมูลค่า 14,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายใช้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ...