Tag: ระบบการจ้างงาน

เมื่อ “ชนชั้นกลางของญี่ปุ่น” กำลังจะหายไป

มีการศึกษาจาก Oxford Economics พบว่า "กลุ่มชนชั้นกลาง" ของญี่ปุ่นกำลังลดน้อยลงเรื่อย ๆ หลังพบความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตลาดแรงงาน ระบบสวัสดิการและภาษี ขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำอาจมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นผู้ที่เปิดเผยผลการศึกษานี้คือคุณชิเงโตะ นากาอิ (Shigeto Nagai) นักเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่บอกว่า หลังจากฟองสบู่แตกในยุค 1990 สิ่งที่เกิดกับตลาดแรงงานญี่ปุ่นคือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำเพิ่มขึ้น ขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงนั้นหดตัวลงNagai ยังได้ย้อนไปถึงช่วงปี 1991 - 2001 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า Lost...
- Advertorial -