Tag: รวิศ หาญอุตสาหะ

‘ยินดีกับความล้มเหลว’ เปิดชุดความคิดนักสร้างนวัตกรรม ในแบบฉบับของ “รวิศ หาญอุตสาหะ”

ในยุค Digital Disruption สิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ คือ การบ่มเพาะและสร้างให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร แต่ Innovation หรือนวัตกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับให้เกิดขึ้นได้เองตามใจ จำเป็นต้อง​ค่อยๆ สร้างและสะสม เพื่อให้องค์กรหรือสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเอื้อต่อการเบ่งบานหรือเติบโตของการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรีแบรนด์ธุรกิจครอบครัวอายุกว่า 7 ทศวรรษ อย่างแป้งหอมศรีจันทร์ สู่การเป็แบรนด์เครื่องสำอางอันดับต้นๆ...

5 มุมมองของ “รวิศ หาญอุตสาหะ” ปรับองค์กรอย่างไรก่อนเข้ายุค AI ครองเมือง

ทุกองค์กรต้องการการเติบโต แต่จะโตอย่างไรในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตอบคำถามนั้นให้ได้ต่างหากคือจุดเปลี่ยนสำคัญ วันนี้เรามีอีกหนึ่งประสบการณ์จากผู้ที่นำพาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่าน ที่หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่าง ทั้งการเปลี่ยนวิธีการทำงาน เปลี่ยนวิธีการแข่งขัน เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกคน และสุดท้ายคือการเปลี่ยนมุมมอง และชุดข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ อย่างคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ที่มาบอกเล่าประสบการณ์บนเวที TMA Thailand Management Day 2019 ว่าองค์กรอาจต้องเริ่มต้นจาก1. เข้าใจตัวเองโดยในมุมของคุณรวิศ...