Tag: ยูทูป

3 ความเข้าใจผิดของนักโฆษณาเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล กับคำถามสำคัญทำโฆษณาอย่างไรให้คนดู? 

การทำ Digital Marketing  ได้ผ่านพ้นช่วง Early Stage ที่สื่อดิจิทัลเพิ่งเข้าถึงผู้คนได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตและความพร้อมขององค์ประกอบอื่นๆ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก ส่งผลให้การวัดประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัลขณะนั้น ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึง Audience หรือให้ความสำคัญกับการสร้าง Reach เป็นสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงผู้ชมไม่ต่างจาก Mass Media จำนวน Internet User ในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นตาม Penetration Rate ที่คนไทยมากกว่า...

มาดู 6 สิ่งใหม่ที่ User คนไทย จะมีโอกาสได้ใช้งานจาก Google -YouTube ในปีนี้

Google ประเทศไทย จัดงาน Google for Thailand เป็นครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Leave No Thai Behind เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้เติบโต ภายใต้การส่งเสริมผ่าน 4 เสาหลัก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด อยู่ในเจนเนอเรชั่นไหน หรืออยู่ในพื้นที่ส่วนใดของประเทศ ก็มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้เช่นเดียวกัน โดยทั้ง 4 เสาหลัก ที่เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ ของกูเกิล...

“เราแมสได้แล้วนะ” YouTube เทียบ Mass Media เข้าถึงทั่วประเทศ และไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มบันเทิง

นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่แพลตฟอร์ม YouTube ถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้ และเข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพียง 4 ปี แต่ในแง่ของการเติบโตและการเข้าถึง Users ได้ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น VDO Platform อันดับหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยโดย คุณเบน คิง  Country Director Google Thailand สรุปข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับ YouTube ...

YouTube ยันผลวิจัย ไม่แย่ง Eyeball คนดูจากทีวี แถมยังช่วยเพิ่ม “เรตติ้ง” ให้ช่องได้     

YouTube เผยข้อมูลวิจัยล่าสุด “YouTube Audience Insights Thailand 2017” โดย Google และ TNS เพื่ออธิบายพฤติกรรมการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน์บน YouTube ของคนไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน ทั้งชายและหญิง อายุ16-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม Broadcasting...