Tag: ยื่นฟื้นฟูกิจการ

แบรนด์ดัง MUJI ในสหรัฐฯ ยื่นฟื้นฟูกิจการอีกราย เซ่นพิษ Covid-19

โบกมือลาไปอีกหนึ่ง สำหรับ MUJI U.S.A. ที่ยื่นล้มละลายต่อศาลในรัฐเดลาแวร์ เพื่อขอฟื้นฟูกิจการตาม Chapter-11 แล้ว ส่งผลให้ MUJI กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ดังจำนวนมากที่ไม่สามารถไปต่อได้ในช่วง Covid-19 ระบาดโดยเอกสารที่ MUJI U.S.A. ยื่นต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการได้อ้างถึงการปิดตัวของเมืองต่าง ๆ ในช่วงล็อกดาวน์ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าปลีกตกลงอย่างมาก ประกอบกับค่าเช่าสถานที่ที่ไม่สอดคล้องกับการทำธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถยืนต่อได้ และนำไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวขณะที่บริษัท Ryohin Keikaku...
- Advertorial -