Tag: ยาสีฟันรสเผ็ด

มาเหนือเมฆ ยาสีฟันหม่าล่า 3 ระดับความเผ็ด ขายเกลี้ยงกว่า 4,000 ชิ้นในเวลาไม่ถึงสัปดาห์

ยุคนี้ การทำ Brand Collaboration แบบข้ามอุตสาหกรรมกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่หากจะมองหาการ Collaboration ที่ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่ง อาจต้องยกให้แบรนด์ยาสีฟันในจีน Leng Suan Ling (冷酸灵) ที่หันมาจับมือกับแบรนด์หม้อไฟ Xiao Long Kan (小龙坎) เปิดตัวยาสีฟันเวอร์ชันไหม้ (ปาก) ที่เมื่อแปรงแล้วจะเหลือรสชาติเผ็ดร้อนเอาไว้เป็นที่ระลึกแทนโดยยาสีฟันดังกล่าวมีการแบ่งระดับความเผ็ดให้ถึง 3 ระดับ นั่นคือ...
- Advertorial -