Tag: ยามากาตะ

จาก “รถพุ่มพวง” สู่การเป็นร้านในอุดมคติที่ยากจะเลียนแบบของ MUJI 

เมื่อปี 2019 มีข่าวชิ้นหนึ่ง นั่นคือการจับมือกันระหว่างเมืองซาคาตะ (Sakata) ในจังหวัดยามากาตะ และ Ryohin Keikaku บริษัทเจ้าของแบรนด์ MUJI เพื่อช่วยปลุกเมืองซาคาตะให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งภายใต้ชื่อ "Sakata Project"โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Lifestyle Organizing School ที่ MUJI ตั้งขึ้น โดยมีการส่งพนักงาน 17 คนเข้าไปที่เมืองซาคาตะเมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี 2019...
- Advertorial -