Tag: ยาธาตุ 4 ตรากิเลน

ฟื้นตำนาน 128 ปี ร้านขายยา​ ‘กิเลน เต๊ก เฮง หยู’ และการหวนกลับสู่รากเหง้าและตัวตนเดิมของ ‘โอสถสภา’

ใช้ฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เปิดพิพิธภัณฑ์ กิเลน เต๊ก เฮง หยู เพื่อย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของ บริษัท โอสถสภา จำกัด​ (มหาชน)​​ กับเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 128 ปี ของธุรกิจครอบครัวที่เกิดมาจากร้านขายยาเล็กๆ แถวสำเพ็งก่อนจะส่งต่อธุรกิจเรื่อยมาจนถึงทายาทในรุ่นที่ 4 และกลายมาเป็นบริษัทมหาชนผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ สำหรับพิพิธภัณฑ์ร้านขายยา “กิเลน เต๊ก เฮง หยู” ต้ังอยู่ที่ล้ง 1919 จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคลังความรู้แห่งศาสตร์ยาสมุนไพรไทย-จีน​​...