Tag: ยากันยุง

“ เรนเจอร์ สเก้าท์ ฮีโร่ ไล่ยุงไกล ทั่วไทย ปกป้องคนไทยให้ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ” [PR]

บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง เรนเจอร์สเก้าท์ ตัวจริงเรื่องยาจุดกันยุงควันน้อย จัดกิจกรรม เรนเจอร์ สเก้าท์ ฮีโร่ ไล่ยุงไกล ทั่วไทย เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก  อีกทั้งสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ทำให้ภาครัฐและเอกชนไม่นิ่งนอนใจร่วมมือกันในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และการป้องกันยุงที่เป็นพาหะตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยทาง บริษัท ธนัทกร...
- Advertorial -