Tag: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินกว่า 14 ล้านบาท สนับสนุน 9 องค์กรสาธารณกุศล สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย [PR]

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล 9...

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินกว่า 14 ล้านบาท สนับสนุน 9 องค์กรสาธารณกุศล สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย [PR]

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล 9...

ถอดแนวคิดทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้าง “ความสุข” ด้วยการ “แบ่งปัน”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในระดับโลกรวมถึงประเทศไทยคือ การส่งเสริมพัฒนาการและสวัสดิการของประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตให้กับชุมชนในประเทศที่โตโยต้าเข้าไปดำเนินธุรกิจ และสำหรับประเทศไทย แนวคิดนี้ได้รับการตอกย้ำให้เข้มแข็งมากขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี (พ.ศ.2555) ของบริษัทโตโยต้า ภายใต้สโลแกนติดปากว่า "โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข" ที่เราคุ้นเคยคุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เผยว่า โตโยต้า ต้องการช่วยขับเคลื่อนความสุขให้สังคมไทย ผ่านการส่งต่อคุณค่าขององค์กรใน 3 ด้าน...
- Advertorial -