Tag: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเงินสมทบมูลนิธิพุทธรักษา ในโครงการ “พันธมิตรธุรกิจ ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” [PR]

เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมบริจาคเงินสมทบแก่มูลนิธิพุทธรักษา ในโครงการ “พันธมิตรธุรกิจ ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบ High Flow จำนวน...

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ต่อเนื่องปีที่ 7 มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนจังหวัดเชียงราย [PR]

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ให้แก่บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด โดยมี ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวจันทร์แรม...

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ [PR]

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล “องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 [PR]

นายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ขึ้นรับรางวัล “องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ โดยรางวัลดังกล่าวมูลนิธิฯ ได้รับจากการดำเนินโครงการด้านผู้สูงอายุ เพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี เพื่อผู้สูงวัยที่ยากไร้ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้...

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม จัดโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี!!” ที่ จ.ลำพูน [PR]

โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี” ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ จ.ลำพูนตามนโยบายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในการดำเนินชีวิต “การมองเห็นไม่ชัดเจน” ให้กลับมามองเห็นชัดเจนและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมการประมูลของที่ระลึกในงานมินิคอนเสิร์ต “เป๊ก ผลิต Love Presented...
- Advertorial -