Tag: มูลนิธิวันไซท์

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิวันไซท์ เดินหน้าสานต่อโปรเจกต์ใหญ่ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ [PR]

การมีสายตาที่ดีนั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพดวงตาในทุกช่วงวัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ แว่นท็อปเจริญ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ (One Sight) ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มบริษัท ESSILOR และ LUXOTTICA เดินหน้าสานต่อโปรเจกต์ใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับโอกาสการบริการด้านสายตาอย่างเข้าถึง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้ประชาชนมีโอกาสมองเห็นอย่างชัดเจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยครั้งนี้แว่นท็อปเจริญได้นำทีมจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร (O.D.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมืออันครบครัน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้กับเด็กๆ และประชาชน ณ...