Tag: มุมมอง

เจาะปัญหาการศึกษาไทย และ ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต ผ่านมุมมอง “อนุพงษ์ อัศวโภคิน”

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนมากมาย หลายองค์กรเริ่มพูดถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และมีการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความแม่นยำและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น กระทั่งทำให้เกิดอาชีพและธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนมากมาย จนสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานทั้งนักศึกษาที่กำลังจบใหม่และผู้ที่ทำงานมานานว่าความล้ำหน้าของหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ไนอีกไม่ช้าแต่มาถึงวันนี้ นอกจากความสามารถของหุ่นยนต์ที่มีความชาญฉลาดจนมนุษย์แรงงานต้องกลัวแล้ว ความไม่แน่นอนของโลกธุรกิจที่หมุนเร็วกว่าที่เคยเป็นมา ยังเป็นโจทย์ท้าทายที่ตลาดแรงงานไม่ควรนิ่งนอนใจเช่นกัน เพราะสภาวะความไม่นอนวันนี้เกิดขึ้น “รวดเร็ว” และ “รุนแรง” กว่าเดิม จนอาจทำให้ทักษะของนักศึกษาจบใหม่ที่มี...
- Advertorial -