Tag: มิยาซากิ

“Brand Portfolio” สำคัญต่อธุรกิจอาหารอย่างไร? ถอดกรณีศึกษา 3 ก๊กฟู้ดเชน “CRG – MK – MINOR”

เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์อาหารการกินแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีตั้งแต่ร้านสตรีทฟู้ด ร้านในศูนย์การค้า ไปจนถึงร้านหรูตามย่านธุรกิจ-ย่านท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้ตลาดร้านอาหารในไทย มีมูลค่าสูงถึง 400,000 กว่าล้านบาท โดยในจำนวนนี้ มาจาก Key Chain Restaurants 140,000 ล้านบาท !!กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้เล่นใน Food Chain Industry คือ ต้องมี “Brand Portfolio” ที่แข็งแกร่ง...