Tag: มาร์เก็ตบัซซ

vaccine วัคซีน

มาร์เก็ตบัซซ ชี้คนไทย 88% ต้องการวัคซีนโควิด-19  แต่กังวลผลข้างเคียง [PR]

ขณะที่โลกกำลังรอคอยอย่างมีความหวังกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  มาร์เก็ตบัซซ ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “ความพร้อมของไทยกับวัคซีนโควิด-19 หากมีวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ที่พร้อมให้บริการในวันนี้” พบว่า 88% ของคนไทยมีความต้องการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยในกลุ่มดังกล่าวนี้ 50% ยังกังวลถึงผลข้างเคียง ในขณะที่อีก 42% กังวลว่าจะต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนถึงแม้การทดลองและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในตอนนี้ ยังอยู่ในขั้นของการทดลองทางคลินิกในระยะสุดท้าย จากผลการสำรวจพบว่า 29% ของผู้ที่มีความต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน แสดงความคิดเห็นว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะรับวัคซีนในทันทีทันใดหากมีการผลิตวัคซีนนี้ออกมาจำหน่าย  ขณะที่ 65% ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ยังคงต้องการที่จะรอดูผลการทำงานของวัคซีนก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้ที่พร้อมจะรับวัคซีนในรายแรกๆ นั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับวัคซีนน้อยกว่า และมีความมั่นใจต่อการวิจัยและขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พวกเขายังเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อรับวัคซีนอีกด้วย สำหรับกลุ่มคนที่ยังต้องการรอดูผลการทำงานของวัคซีนก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นั้น จะพิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากยังมีความกังวลถึงผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงและความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน เป็นเหตุผลสำคัญที่คนไทยบางส่วนมีความคิดว่าจะยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนหากมีวัคซีนพร้อมให้บริการแล้วก็ตาม นอกจากนี้พวกเขายังกังวลถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายสำหรับวัคซีนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผลสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังตระหนักถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีน...

มาร์เก็ตบัซซ เผยโพลความคิดเห็น “คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหน?” ชี้คนไทย 87% มีแนวโน้มจะโหวตพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม [PR]

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ เมื่อถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ โพลจาก มาร์เก็ตบัซซทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562และเมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่ามลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55%, รถติด 40%...
- Advertorial -