Tag: มาตรฐานอาคารเขียว

SCG บูมธุรกิจ Smart Solution กลุ่มอาคาร เกาะกระแส Health & Wellness มาแรงยุคโควิด

สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ตื่นตัวกับกระแส Health and Wellness หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว กลายเป็นปัจจัยเร่งธุรกิจ Smart Solution เทคโนโลยีติดตั้งภายในอาคารต่างๆ ให้ขยายตัวตามหนึ่งในธุรกิจที่ SCG ได้พัฒนาและให้บริการในปีที่ผ่านมา คือ Smart Building Solution โดยเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นงานระบบวิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการออกแบบติดตั้งเทคโนโลยีในหมวดพลังงานในอาคาร ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor...
- Advertorial -