Tag: มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

TABBA จับมือ ผู้ค้าแอลกอฮอล์ออนไลน์ ร้องรัฐขอ “ยกเลิก” กฎหมายห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ออนไลน์

TABBA และ ผู้ค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ เรียกร้องรัฐบาลพิจารณายกเลิกกฎหมายห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งขัดกับสถานการณ์เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งยังขัดกับกลไกตลาด ทำร้ายธุรกิจรายย่อย และเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค มั่นใจแนวทางกำกับดูแลควบคุมของภาคธุรกิจโดย TABBA จะมีแนวปฏิบัติที่แข็งแกร่งในการป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ประกาศความร่วมมือในการใช้ "มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best-Practice) สำหรับผู้ค้าออนไลน์ โดยการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้นั้น สมาคมฯ ได้เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณายกเลิกการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563...
- Advertorial -