Tag: มาตรการช่วยเหลือจากโควิด-19

ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้า

ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าที่ปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนด โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยร้านค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือยืนยันการเข้าทำการในช่วงเวลาปิดศูนย์การค้า ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าที่ร้านค้าประสานงานเป็นประจำ ผ่านศูนย์ข้อมูลสำหรับร้านค้าผ่านทางไลน์ แอพพลิเคชั่นตามที่มีประกาศของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึง...
- Advertorial -