Tag: มัลติแบรนด์สโตร์

ท่องโลกแฟชั่นใบใหม่กับ “A`MAZE” ของบูติกนิวซิตี้ เพราะธุรกิจแฟชั่น-รีเทล หยุดนิ่งไม่ได้ และต้องมี Value

ปัจจุบันเป็นยุคที่วิถีชีวิตของผู้บริโภคมีความสะดวกสบายมากขึ้น  เพราะมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวก  สามารถทำอะไรได้สารพัดเพียงแค่ปลายนิ้ว  ที่สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆ  ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อสินค้า  ที่หันไปใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะมีความสะดวกและสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการได้ด้วย  ไม่จำเป็นต้องเดินทางฝ่าการจราจรที่ติดขัดไปถึงร้านค้า  หากต้องการซื้อสินค้าเพียงชิ้นหรือสองชิ้น  ทำให้คนไปเดินห้างสรรพสินค้าน้อยลง  หรือส่วนใหญ่ก็ไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหรือไม่ก็รับประทานอาหารมากกว่าหนึ่งในธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  คือ ธุรกิจแฟชั่น ที่พบว่าผู้บริโภคหันไปซื้อเสื้อผ้าผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น  ผู้ประกอบการหลายรายทั้งแบรนด์เล็กและแบรนด์ใหญ่  หรือแม้แต่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น  ต่างก็เพิ่มช่องทางออนไลน์ออกมารองรับกับความต้องการที่มากขึ้น  และยังทำให้เกิดอาชีพแม่ค้าออนไลน์ที่นำเสื้อผ้ามาขายอีกนับจำนวนไม่ถ้วนสำหรับ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)...