Tag: มหิดล

Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้… WOW!!! [สัมมนาฟรี]

 Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้… WOW!!! สัมมนาการตลาดเชิงอภิปราย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นครั้งที่ 17 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้พัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาดในเชิงลึก เพื่อสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบของงานสัมมนาทางการตลาดที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ในการพัฒนาธุรกิจสำหรับในการจัดครั้งนี้นั้นหัวข้อ Brand Experience เปิดประสบการณ์สร้างธุรกิจบริการให้… WOW!!! เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจ เพราะเศรษฐกิจหรือธุรกิจดาวเด่นของประเทศนั้นมีการมุ่งเน้นในด้านการแข่งขันโดยเฉพาะธุรกิจกิจการการบริการ ที่แต่ละแบรนด์นั้นต้องพยายามหาทางสร้างความแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆในธุรกิจเดียวกันในความรู้สึกของลูกค้าBrand experience คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า แบรนด์นั้นต้องพยายามหาทางสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจะได้มีความจดจำในแบรนด์ แต่ต้องสร้างผ่านมิติของประสบการณ์...

Spornosexual รู้ รับ ปรับ รุก ไลฟ์สไตล์ ชายกล้ามโต ที่นักการตลาดต้องรู้ [สัมมนาฟรี]

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาการตลาดเชิงอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง “Spornosexual  รู้ รับ ปรับ รุก ไลฟ์สไตล์ ชายกล้ามโต ที่นักการตลาดต้องรู้” โดยงานสัมนานี้จะช่วยให้นักการตลาด  ได้รู้จักไลฟ์สไตล์ ของผู้ชายยุคใหม่  “Spornosexual” หรือชายกล้ามโต จากผลงานวิจัยแบบเจาะลึก  พร้อมเผย โอกาสทางธุรกิจ ที่ชายกล้ามโตกำลังมองหา  และพลาดไม่ได้ กับช่วงเสวนาพิเศษ ที่จะแชร์ไอเดียเผยกลยุทธ์ แนวทางในการทำธุรกิจให้ตอบโจทย์ชายยุคใหม่ ...
- Advertorial -