Tag: มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ ผลิต “Content Creator” สร้างสรรค์โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล [PR]

โลกในยุคดิจิทัลมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้คอย update กันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงอาชีพที่เกิดขึ้นเพื่อสนองรับการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีการสร้างสรรค์ให้สอดรับกับรูปแบบของสื่อที่ทันสมัย ด้วยบทบาทของ “Content Creator”มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันอยู่เสมอมา แม้จะมีที่มาจากการเป็นคณะแพทย์ต้นแบบของประเทศ แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะเสริมพื้นฐานของการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ หรือ Liberal Art Education โดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ที่เน้นการเรียนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับวิชา และองค์ความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลาย สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ลึกและรู้รอบรองศาสตราจารย์...

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนโยบาย “งดรับทุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่และเครือข่ายของบริษัทบุหรี่” [PR]

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นถึงปัญหาการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านการให้ทุนการทำวิจัย การศึกษาดูงาน และการอุปถัมภ์อื่น ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินกิจการหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตข้อมูลความรู้และชี้นำสังคมอย่างเป็นกลาง มีอิสระทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อประกาศว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ร่วมมือกับบริษัทบุหรี่และเครือข่ายของบริษัทบุหรี่ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น” และจะถือโอกาสเชิญชวนมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย มาร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่ร่วมมือกับบริษัทบุหรี่เช่นกันรศ.ดร นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดี ฝ่านวิเทศสัมพันธ์ และ...

มหิดลจับมือ 4 พันธมิตรเปิดหลักสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives [PR]

ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness&Healthcare ของไทยสู่ระดับโลกสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติยกระดับศักยภาพธุรกิจด้าน Wellness และ Healthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness และ Healthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก ปัจจัยแห่งความสำเร็จอันหนึ่งของนโยบายดังกล่าว คือ การมีผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายในการนำองค์ความรู้นวัตกรรม...

ม. มหิดลจับมือไทยพาณิชย์ เปิดโลกการเรียนการสอนออนไลน์ รับน้องใหม่ปีการศึกษา 2563 [PR]

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดโครงการ “Mahidol Digital Convergence University” พัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงในรูปแบบ Virtual Platform ภายใต้แนวคิด Study Anywhere รองรับการเรียนการสอนและการประชุมระยะไกลจากทั่วโลก ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตอบโจทย์โลกการศึกษารองรับวิถีใหม่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

ครั้งแรกของไทย…หุ่นยนต์ “เอไอ-อิมมูไนเซอร์ ” ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะ หนุนการพัฒนาวัคซีนให้เร็วขึ้นและปลอดภัย [PR]

ในสถานะการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกและประเทศไทยยังคงฝากความหวังไว้กับการเร่งพัฒนาวัคซีนนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คิดค้นนวัตกรรม “หุ่นยนต์เอไอ- อิมมูไนเซอร์ (AI-Immunizer)” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะในการพัฒนาวัคซีน ครั้งแรกของไทย เพื่อเร่งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวัคซีนของไทยสู่ระดับโลก โดยผสานเทคโนโลยี เอไอ ทั้งระบบจนจบครบวงจร ช่วยผลักดันการพัฒนาวัคซีนของศูนย์วิจัยวัคซีนที่มีกว่า 50 แห่งในประเทศไทย สู่เป้าหมายความสำเร็จได้เร็วขึ้นและปลอดภัยผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

เผยผล QS World University Rankings by Subject 2020 ม.มหิดล ยังคงเป็นที่ 1...

เมื่อเร็วๆ นี้ Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2020ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา โดยเป็นอันดับ 1 ในไทย ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่Life...

เอสซีจี จับมือ มหิดล เปิดศูนย์วิจัย “SCG – MUSC Innovation Research Center” พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อรีไซเคิล...

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์วิจัย “SCG – MUSC Innovation Research Center” เพื่อวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ” จากสารเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยให้พลาสติกรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เร่งตอบโจทย์ตลาดโลกที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความยั่งยืนนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยว่า ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี...

สวทช. EECi ผนึก ม.มหิดล ขับเคลื่อนแผนแม่บทอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะ 10 ปี เผยโครงการ “Salaya Startup...

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOA ความร่วมมือผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนแม่บทอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมแผนพัฒนา โครงการ ศาลายา สตาร์ทอัพ ทาวน์ (Salaya Startup Town) ให้เป็นเมืองแห่งสตาร์ทอัพเฮลท์เทคและเฮลท์แคร์ รองรับอนาคตและคมนาคม สานพลังขับเคลื่อนสู่เมดิคัลฮับ (Medical Hub) และไทยแลนด์ 4.0...
- Advertorial -