Tag: มยุรี  ชัยพรหมประสิทธิ์

สยามพิวรรธน์ เริ่มเกม One Siam ประเดิมแคมเปญรับตรุษจีน พร้อมแจกอั่งเปาดิจิทัล 1 แสนซอง

หลังประกาศทิศทางในการขับเคลื่อน 3 ศูนย์การค้า ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ภายใต้ความเป็น “วันสยาม” (One Siam) ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างให้เป็นโครงการที่สามารถรองรับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน จากจุดเด่นและความได้เปรียบของแต่ละศูนย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และต่างก็มีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละศูนย์อย่างชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน รวมทั้งการมีที่ตั้งโครงการอยู่บนพื้นที่ผืนเดียวกัน และยังอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เช่นเดียวกันอีกด้วยมาในปีนี้ สยามพิวรรธน์ จะให้ความสำคัญกับการทำให้ภาพของความเป็น One Siam ชัดเจนมากยิ่งขึ้น...
- Advertorial -